På söndag den 14 april är det dags för klubbtävling i hoppning (centermeterhoppning) på Bogesunds gård. Du väljer själv vilken höjd du vill hoppa. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 cm. Klasserna är öppna för både häst och ponny. Ingen uppdelning mellan häst och ponny, ingen kategoriindelning.

För ridskoleekipage gäller följande höjder:

A-ponny 30-40
B-ponny 30-50
C-ponny 30-60
D-ponny 30-60
Häst 30-70

Ryttaren ska ha deltagit i smultronhoppning eller likvärdigt för att få starta. Rådfråga din instruktör innan
du anmäler dig.

  1. Anmäl senast 10 april på lista i stallet eller mail tavling@bogesundslandetsryttare.se
  2. Tävlingarna hålls i ridhus 20x40m. Framridning och framhoppning utomhus om vädret tillåter, annars i grupper enligt startlista inomhus, ekipage i samma framridningsgrupp är kvar i ridhuset under tävlingsritt. Framskrittning utomhus. Max 5 ekipage på framridningen
  3. Anmälningsavgift 200 kr + hästhyra för ridskoleekipage 200 kr swishas senast lördag kl 12.00 till BLR 123 510 49 14.
  4. Häst/ponny max 2 starter per dag.
  5. Frågor till Josefin Haraldsson 070 417 27 32
  6. Fikaförsäljning på läktaren
  7. Banbyggare och Domare: Ewa Sturk

Begränsat antal platser.

Tidsprogram
Samling: 12.30
Första Start 14.00

Efteråt hjälps alla åt att plocka undan banan och städa upp.

Klassindelning: Klasserna delas in efter vald höjd på hinder, alltså ingen uppdelning mellan ponny och häst ej heller kategoriindelning på ponny. Alla klasser är öppna för medlemmar i BLR
Klass 1: 30 -90 cm. Bed A: clear round. Rosett till felfria ekipage, endast ett försök. (200 kr)

Välkomna!

KLUBBHOPPNING april 14