Abonnemang gruppridning

En bestämd dag och tid per vecka är reserverad under pågående läsår, höst och vårtermin. Medlemskap i Bogesundslandets Ryttare är obligatoriskt.

Om ni inte vill ha erhållen ridtid på höstterminen och inte har avbokat den senast en vecka innan terminens start är ni skyldig att betala för 1 månads uppsägning = 4 ggr lektionspriset.

Eventuell uppsägning av vårterminen skall ske senast en vecka innan höstterminens slut. I annat fall gäller 1 månads uppsägningstid = 4 ggr lektionspriset

OBS! Abonnemanget kan ej brytas under pågående termin = påbörjad termin, betalningsskyldighet föreligger för hela terminsavgiften.

Terminsavgiften som baseras på lektionspriset gånger antal ridlektioner, finns på de brev som varje elev får inför (HT) eller vid (VT) terminsstarten och skall betalas i förskott.

Terminsavgiften skall betalas senast den 31 /8 resp. 31/1

Godkänd ridhjälm skall användas vid all ridning,

Skyddsväst rekommenderas

Ryttaren skall infinna sig 30 min före sin lektionstid för att borsta, sadla och tränsa sin häst.

Lektionstid är den tid då ryttaren disponerar hästen.

Vid förhinder eller sjukdom skall lektionen avbokas senast kl. 13.00 lektionsdagen, samt för lördagsryttare kl. 13.00 på fredagen innan. Ryttaren har rätt att sätta in annan likvärdig ryttare eller i mån av plats rida igen lektionen under pågående termin.

För sent avbokad lektion är förbrukad.

Om ridskolan ställer in lektion äger deltagaren rätt till kompensation i form av ridlektion. Detta ska meddelas i god tid.

Ridskolan är ansluten till RRO – Ridskolornas riksorganisation. Ridklubben Bogesundslandets Ryttare är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Tränar hoppning