Café Miss Koffy

Under vårterminen har cafét öppet lördagar under perioden 20 april till 8 juni mellan kl. 10.00-16.00.  Vi finns i det lilla röda klubbhuset ”stället” på stallplan. Här kan du köpa dig en kopp kaffe, dricka, hembakt fikabröd, toast och godis. Varmt välkomna!

Vill du hjälpa till?
Som vanligt tar vi tacksamt emot er hjälp med bemanning i cafèet . Anmälningslista finns på anslagstavlan i ponnystallet. Det går även att anmäla sitt intresse till Jenny Ahlbom eller maila till
styrelsen@bogesundslandetsryttare.se