Vi vill påminna er som inte anmält er till vårterminen att göra det, meddela även om ni vill ändra något eller avanmäl fortsatt ridning för att slippa faktura för VT.

Hör av er om ni har funderingar eller frågor.