Nöten

Det är inte bara ridning på Bogesund

Det bor fem Herefordkossor med avkommor på gården. De går i lösdrift på vintern och arbetar med att hålla markerna på Tallarö öppna på sommaren.

Kossor
Kossor i hagen