OkategoriseradeRidläger

Nu är det sommarläger, sen ska hästarna få lite vila.

Faktura med ridtider är utskickade via mail, kolla skräpposten och hör av er om ni inte fått den.

OBS! nytt kontonummer för fakturan då ridklubben bytt bank, det går alltså inte att använda den gamla mottagaren.

Info om HT

Information om höstterminen 2022.docx

Abonnemang gruppridning