Emmelie Löf

Har stallkvällar och specialgrupper i hoppning, Egna hästen Marlon bor i Texas och tävlar framgångsrikt i flera grenar.